Söktips:
Sök efter:
  • Hela eller en del av artikelnummer
  • CAS-nr.
  • Sökord
  • Kemikalienamn / kvalieté
  • Leverantör / Tillverkare
Stora eller små bokstäver och ordningsföljden av sökord, har ingen betydelse. Använd citations tecken vid strängsökning t.e.x. "Cellodlingsflaska 175 cm2"

Ju fler sökord du använder desto mer detaljerat blir resultatet.

Söker du efter en kemikalie utifrån strukturen, använd Acros Struktursökning, ni hittar denna under Extra fliken.
Klicka här för att välja inom vilket produktområde sökningen skall utföras.

Kom ihåg att ändra tillbaka till "Alla" för att kunna söka bland alla produkter igen.

Sök Produkt

Utför

Bläddra i kategorier

Insight2 Version 04-39