Søke tips:
Søk etter:
  • Helt eller delvis varenummer
  • CAS nr.
  • Søkeord
  • Kjemisk navn / kvalitet
  • Leverandør / produsent
Det skilles ikke mellem store og små bokstaver og rekkefølgen af søkeord har ingen betydning.

Søking etter hele setninger settes i anførselstegn f.eks "DNA opprensning".

Jo flere søkeord du taster jo mer detaljert resultat får du.

Søker du etter kjemikalier utfra struktur, benytt Acros søking, som du finner under Ekstra.
Klikk herfor å velge et utvalg av produkter blant hvilke søket vil bli utført.

Valg av Chromatography vil spisse søket til Chromatography området, ca. 5000.

Husk å endre det tilbake til "All" for igjen å søke blant alle produktene.

Produktsøk

Utfør

Insight2 Version 04-39